išmaningas


išmaningas
išmani̇̀ngas, išmani̇̀nga bdv. Išmani̇̀ngas stãlius.

.

Look at other dictionaries:

  • išmaningas — išmanìngas, a adj. (1) Š, NdŽ, BŽ27; M protingas, išmintingas, susipratęs, primanus, sumanus, gabus: Čičirka visų laikomas išmaningu žmogumi sp. Parvedžiau penktą; sakės išmanìnga JD964. Kur tu rasi tokį išmaningą, kaip anas! Trgn. Žmogus, kurs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmana — ìšmana sf. (1) DŽ išmanymas, išmonė, inteligencija: Ìšmana yra išmanymo pradas FT. Lengvos ìšmanos žmogus yra išmaningas FT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmaningumas — išmaningùmas sm. (2) BŽ27, NdŽ; M → išmaningas: Išmaningùmas reikalauja gyvo proto FT. Aš neturiu savyje išmaningumo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maningas — manìngas, a adj. (1) J, à (3) sumanus, nuovokus, išmaningas: Bylos tėkmė maningà, arba logiška A.Baran. manìngai adv.: Reikia dirbti manìngai Pkr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mantus — 1 mantùs, ì adj. (4) 1. SD187, Rš patogus: Pirkai važelį labai nemantų: priekis aukštas, sėdynė žema Vdš. Šitie rūbai man labai mañtūs Slk. Minkštas krėslas mantus sėdėt Dglš. mantù n. Plš: Aje, kap čia nemantu sėdėt, kiba pastaisom maišę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliauškus — pliauškùs, ì adj. (4) 1. NdŽ kuris gerai pliauška: Šitas piemuo turi labai pliaũškų botagą Kp. 2. menk. plepus: Išmaningas, kurs nepliauškùs J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliuškuoti — 2 pliuškuoti, uoja, ãvo intr. menk. 1. nerimtai, lengvabūdiškai, nepadoriai elgtis: Ko čia pliuškuoji dabar! Rm. Imdavo nepadoriai elgtis ir pliuškuoti J.Balč. 2. Jnšk per daug puoštis, dabitiškai rengtis: Pliuškuoti yra rėdytis ne velug savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugabus — sugabùs, ì adj. (4) 1. VŽ1905,69, NdŽ, Dkš, Užv, Ll, Vdk, Lž gabus, išmaningas: Jis sugabùs žmogus: ką paima, tą padaro Brb. Prilįsti, ko gauti ana sugabì Krš. Sugabesnì buvom, tai i užėsti turėjom ko Krž. Sugabus ir išmanantis tai vyras;… …   Dictionary of the Lithuanian Language